جدید از این زوج ، 2 دقیقه ، کون زنشو اسپنک میکنه ، شورتشو میزنه کنار میگه جوون ، شورتشو میکشه پایین تف میندازه روی سوراخ کونش و با انگشت میماله