دختره از درد میمیره و میگه ای مامان آی مامانی پسره هم میگه موتور سواری حال میده دختره میگه محکم بزن منو بگا پسره هم میگه حداقل نیم کیلو کوص داری دختره هم میگه این کوص مال توه و جیغ میزنه میگه این کوص مال تو کوصش صورتی و خوشگله لامصب😈🔞🇮🇷