سکس 14 دقیقه ای زن و شوهر ، زنش میشینه رو صورت شوهرش ، شوهرش کسشو براش میلیسه ، بعد زنش برای شوهرش ساک‌ میزنه و کون شوهرشو انگشت میکنه و کیر شوهرش با دست میکنه تو کسش و میشینه رو کیرش و بهش سواری میده ، پوزیشن رو عوض میکنن داگی میکنه زنش و شوهرش ادامه میده