میلف حشری کدو میکنه تو کوسش و جون بیا بخورش . این کوس صبح داده الانم داره به تو حال میده