یه بخش دیگه از این بی غیرتی که اینبار سواری میده قربون کسش میره و میگه بکش بالاتر