یه کلیپ عالی 3 تا پسر یه دختره رو آوردن میکنن و کلی مسخره بازی در میارن