4 دقیقه ، از سکس این زوج ، کیر شوهرشو میماله ،بعد میشینه رو کیر شوهرشو کسشو از رو شورت میماله به کیرش ، و شورتشو در میاره و برای شوهرش ساک میزنه ، بعد میشینه رو کیرش و با هم سکس میکنن میگه جوون «آماتوری نیست»