خانم متاهل که بسیار حشری شده رفته توی دستشویی برای دوست پسرش داره جق می زنه و فیلم می گیره…می گه بخور کسمو…بکن تو کسم…..جون…