صبح زود رفتن رو کار یه کلیپ دیگه با کیفیت عالی از یه زوج کانالمون که اول مرده ک.یرشو میماله ب کص آبدار زنش سر حالش میاره، بعد وقتی خیس شد میماله بعد ک.یرشو لاش میکشه و بعدش از ک.ـس میکندشو ک. یرش از آب ک.س زنه خیس میشه کص زنشو باز میکنه خیلی تنگه جوریه که انگار تا حالا ک.یر نرفته توش و ادامه شو خودتون ببینید