لز ، ۷ دقیقه ، ممه های همدیگه رو میخورن و میمالن ، میگه جوون و ممه‌اش رو میخوره ، ‘ بعد دیلدو رو با هم لیس میزنن و میماله رو کسش دیلدو رو ، کونشو اسپنک میکنه و دیلدو رو میکنه تو کسش